Vukovi opet napali, nitko ne izvještava vještaka za procjenu štete

Iako se o tome malo govori, a još manje piše, vučji čopori po Lici svako malo ostavljaju tragove svojih gozbi. Iz lovačkih društava stižu informacije po kojima vuka ima i svako malo čini štete, o čemu svjedoče oglodani ostaci srna i divljih svinja. Ipak, vukovi vole lakši plijen za kojim ne treba jurcati po cijele dane.

Unatrag desetak dana na širem području Udbine, a najviše na lokalitetu Podudbina, vukovi su u više navrata nasrnuli na  stada ovaca. Na tome prostoru ovčarstvo je u intenzivnom usponu jer pašnjaci u ovom dijelu Like tradicionalno omogućuju držanje većeg broja ovaca. U zadnjoj emisiji „Plodovi zemlje“ HTV-a govorilo se o nekoliko nasrtaja vukova što su se na području sela Podudbina i Visuć dogodili protekloga tjedna. Tragom ove informacije zatražili smo odgovor od Igora Haka iz Šumarije Gračac, ovlkaštenog vještaka za štete od vuka iz Državne uprave za zaštitu prirode za područje Like.

-Ove godine sam kao vještak za štete od vuka bio svega dva puta pozvan na područje Udbine. Bilo je to proljetos i u kolovozu kada su štete prijavljene zbog desetak ovaca, odnosno u jednom slučaju vukovi su usmrtili tele. O ovim najnovijjim slučajevima ne mogu komentirati jer me nitko o tome nije niti obavijestio, rekao nam je vještak Igor Hak. Lovci iz Gospića, Korenice i Otočca s kojima smo razgovarali su  skloni tvrdnjama po kojima vlasnici ovaca često napuhuju štete. Kažu „ne može ti vuk zaklati 4-5 janjaca pa da nema niti jednog traga, a kamo li tijela“! Osim toga će vam reći kako manju stoku mogu napasti i čopori pasa-lutalica koji nerijetko harače diljem Like.

Ako je suditi po prijavama šteta koje vukovi čine Lika više nije na prvome mjestu po  napadima ovog predatora. Neusporedivo više štete na stoci vukovi čine na prostorima Šibensko-kninske i Zadarske županije. Ondje se nerijetko  u napadima na stada koza i ovaca pojavljuju i čagljevi.

M.S.