Nastojanja da Grad Novalja bude ekološka oaza nastavljaju se i ovih dana. Posljednjom isporukom 1 200 posuda za prikupljanje bio-otpada (smeđe posude) završena je kompletna isporuka svih spremnika za selektivno prikupljanje otpada koje je Grad Novalja osigurao prijavom na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na ovaj je način ovih dana zaprimljeno i spremno za isporuku prema kućanstvima u gradu 7 800 posuda (veličine 120 i 240 litara), od čega je 3 200 posuda za prikupljanje papira (plave), 3 200 posuda za prikupljanje plastike (žute) i 1 400 posuda za prikupljanje bio-otpada (smeđe).

Narednog tjedna slijedi distribucija spremnika prema kućanstvima. To će biti organizirano dostavom spremnika do kućanstva, odnosno preuzimanjem spremnika od strane korisnika u skladištu poduzeća Arburože d.o.o. Dostava do kućanstava vršit će se vozilima Arburože d.o.o. po sektorima Novalje (ulice i naselja) prema rasporedu koji će biti javno objavljen. Konačna distribucija spremnika će se obaviti tijekom travnja i svibnja.

Sve posude za kućanstva su besplatne, uz obvezu prikupljanja selektivnog otpada. Vrijednost ove isporuke je 1,6 milijuna kuna, od čega se 85 posto financira sredstvima iz EU Fondova, a 15 posto iz proračuna Grada Novalje. U drugoj polovici prošle godine isporučeno je 78 posuda veličine 1 100 litara za velike korisnike. Nabava svih naručenih 7 878 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Novalje iznosi 1,7 milijuna kuna, od čega Grad Novalja sufinancira 255 tisuća kuna.

L. O.