Detalj sa potpisivanja Ugovora

Još tri dana preostalo je za prijavu na Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Iako je inicijalno bio predviđen do 16. siječnja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je zbog velikog interesa odlučilo produžiti rok prijave do 31-og ovog mjeseca.
Od nadležnih službi u Gradu Gospiću doznajemo da je na području grada Gospića za četiri višestambene zgrade pripremljena kompletna dokumentacija za sufinanciranje energetske obnove. Još prošle godine ove su zgrade u prošlogodišnjem natječaju pripremljene uz svu potrebnu dokumentaciju i certifikate, da bi nakon toga ovaj natječaj bio prilagođen zahtjevnim EU procedurama, u čijoj su izradi sudjelovali djelatnici grada Gospića.
Financijska sredstva koja su povučena ovim projektom prelaze 8 milijuna kuna, a završetkom uređenja ovih zgrada bolje uvjete za stanovanje imati će više od 200 vlasnika stanova i 20-ak poslovnih prostora. Važno je za naglasiti da se u lipnju očekuje raspisivanje novog natječaja pa se pozivaju zainteresirani suvlasnici zgrada da se jave u “Komunalac” kako bi se projektna dokumentacija mogla što kvalitetnije pripremiti za zahtjevne uvjete natječajne procedure.

L.O.