Za još ljepši Senj

Zahvaljujući kolektorskom sustavu i prečistaču otpadnih voda, more u senjskom akvatoriju  sve je čišće. Svoj doprinos ovakvom stanju dat će ove subote Turistička zajednica Grada Senja  koja će u sklopu programa proslave Dana Grada Senja i  povodom obilježavanja Dana planeta zemlje organizirati akciju čišćenja podmorja senjske luke. Akcija će započeti u 10 sati, a održava se  u suradnji sa Klubom za podvodne aktivnosti „Crikvenica“ iz Crikvenice, Lučkom upravom Senj, Gradskim komunalnim društvom „Komunalac“ Senj te Eko udrugom Senj.

Spomenuta akcija podrazumijeva organizirano sakupljanje i odvoz izvađenog sitnog i krupnog otpada iz podmorja senjske luke, a u samoj akciji sudjelovat će 20-tak aktivnih ronioca. Ne možemo za sav otpad u luci kriviti buru. Ima ondje i otpada kojega su nemarno odbacili ljudi, „hvaleći“ pro tome sve ljepši Senj. Akcija čišćenja senjskog podmorja najbolji je odgovor na takve neodgovorne postupke.

Nastavak ispod oglasa

L.O.