Za novi projekt Općine Perušić odobreno 2,6 milijuna kuna

Između nekoliko projekata koje je Općina Perušić prijavila  u 2018. godini izdvaja se projekt na Program: “OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- Zaštita okoliša i održivost resursa”. Naziv projekta je „Reciklažno dvorište Perušić“ koje se nalazi  na kč.br. 3881 i 3882 u k.o. Perušić. Projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša, ukupne vrijednosti od 3.125.515,73 kn, pri čemu  85 % financira Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša i Energetike.

Po završetku natječaja i evaluaciji projekta Općini Perušić je od strane Posredničkog tijela (PT2) Fonda za zaštitu okoliša odobren projekat i potpisan Ugovor sa posredničkim tijelom PT1 i posredničkim tijelom PT2 o financiranju, gdje je odobreno 2.601.183,37 kn u visini od 85% za izgradnju, Stručni nadzor i provedbu promidžbe i vidljivosti dok ostalih 15 % iznosa financira Općina Perušić u visini od 524.332,36 kn. Općina Perušić je trenutno u pripremi dokumentacije o nabavi i raspisivanju Javnog poziva za nadmetanje za izvođenje radova na ovome projektu.

Nastavak ispod oglasa

M.K./M. S.