Hrvatski radio Otočac

Tijekom 2014. godine završno sa srpnjem ove godine, na području Grada Otočca provedeno je niz poslova na energetskoj obnovi zgrada i obiteljskih kuća. Oko 20 građana dobilo je bespovratna financijska sredstva, tako da su stambene zgrade dobile novoobnovljene fasade, izmijenjenu stolariju i krovove.
U programu obnovljivih izvora energije Grad Otočac učestvovao je sa 1,1 milijuna kuna, tako da su građani dobili ljepše, kvalitetnije i funkcionalnije stambene objekte.
Preko Fonda za zaštitu okoliša Grad Otočac je za energetsku obnovu zgrada prijavio i tri projekta, obnovu zgrade Hrvatskog radio Otočca, Upravne zgrade Komunalca te zgrade Županijskih službi.
U realizaciju tih projekta krenulo se odmah, tako da su gradonačelnik Stjepan Kostelac i direktor senjske tvrtke „Gradnja“ Berislav Gržanić potpisali ugovore vezane za obnovu zgrada Hrvatskog radio Otočca i Upravne zgrade Komunalca Otočac.
Kako nam je kazao dir. Berislav Gržanić sa poslovima kreću odmah, tako da ih očekuju poslovi na obnovi krovišta zgrade HRO-a, sanaciji dimnjaka, zamjene peći za centralno grijanje na pelete, termička izolacija tavanice, izmjena vanjskih prozora i vrata …

Berislav Gržanić
Berislav Gržanić
„Uz obnovu zgrade HRO-a očekuju nas i polovi na obnovi upravne zgrade Komunalca Otočac gdje ćemo obnavljati dijelove krovišta i stolarije, no sadašnje vremenske (ne)prilike malo nas usporavaju sa poslovima. Kao što i sami vidite kiša nam stvara probleme jer ne možemo započeti sa poslovima, no ipak moji radnici kreću sa poslovima koje mogu izvoditi unatoč kiši. Krećemo sa obnovom zgrade HRO-a no usporedno obavljat ćemo i dio poslova na zgradi Komunalca. Uvjeren sam da će poslovi biti završeni kako je i dogovoreno, znači do kraja ove godine“ – kazao je dir. „Gradnje“ Berislav Gržanić.
Vrijednost obnove zgrade HRO-a iznosi oko 500.000 kn dok će obnova upravne zgrade Komunalca iznositi oko 850.000 kuna. Preostaju još poslovi na obnovi zgrade Županijski službi čija je investicija 1,4 milijuna kuna za što je Grad Otočac također osigurao 20 posto vlastitih sredstava.
Dražen Prša