Foto: Ilustracija

Za razliku od 2017 godine ova  protupožarna sezona protječe mirno, svima nama na ruku idu meteorološki uvjeti u lipnju i srpnju, ali to ne znači da i dalje ne moramo nastaviti s preventivni aktivnostima. Kao i svake godine u mjesecu svibnju u  jedinicama lokalne i regionalne samouprave održane su sjednice Stožera civilne zaštite na kojima su usvojeni planski dokumenti vezano za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Stoga i ovim putem apeliramo na građane da  poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10). u kojoj je propisano u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, te  u razdobljima kada je na području Ličko-senjske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, zabranjeno je svako paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru.

Pri zahvaćanju površina trave, makije i niskog raslinja požari prouzroče velike materijalne štete na biljnom pokrovu, te predstavljaju potencijalnu opasnost za šumska bogatstva, imovinu i ljudske živote. Za gašenje takvih požara potrebno angažiranje značajnih vatrogasnih snaga. U dogovoru s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije, gradovima i općinama i dalje će se nastaviti dostava promotivnih letaka (apela građenima) putem računa za komunalne naknade, postavljanje plakata, a u suradnji s vatrogasnim postrojbama pojačane ophodnje sve u svrhu ranog uočavanja i gašenja požara u početnoj fazi. I ovim putem molimo sve građane da prilikom uočavanja požara žurno nazovu 112, 193 i 192.

PUZS/L. O.