Ilustracija

U tijeku su radovi na sanaciji državne ceste D50 Otočac – Gospić, na dijelu od Ličkog Lešća do Janjča. Riječ je o sanaciji kolnika asfaltnom masom. Poslovi su započeli nakon što je nadzorni inžinjer Hrvatskih cesta obavio pregled ceste, ustanovio stanje ceste te odredio gdje treba obaviti radove na sanaciji.
Radovi na sanaciji državne ceste Ličko Lešće – Janjče započeli su u ponedjeljak i po riječima direktora „Lika cesta“ Željka Devčića trebali bi biti gotovi tijekom srijede, u kojem će se vremenu sa 350 tona asfalta sanirati cestovna oštećenja. Sredstva za sanaciju ovog dijela prometnice osigurana su od Hrvatskih cesta. Inače, po riječima Željka Devčića ovo su u stvari završni radovi na državnim cestama i slijede poslovi u Gradu Gospiću. Poslovi će obuhvatiti djelatnosti vezane za uređenje uoči Dana Grada Gospića, odnosno radove na horizontalnoj signalizaciji, sanaciji asfaltnog kolnika …
LO