Općina Donji Lapac pokrenula je Javnu raspravu o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine. Javni uvod ovog važnog dokumenta trajat će od 2. do 9. svibnja, a građani ga mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati u prostorijama općine. Javno izlaganje organizirat će se 5. svibnja u 12 sati, a bit će također održano u općinskim prostorijama. Građani će svoje primjedbe i prijedloge na ovaj dokument moći davati usmeno tijekom Javnog izlaganja, pismenim putem tijekom trajanja Javne rasprave, ili upisom u knjigu primjedbi.

L. O.