Za vlasnike šuma krenuo  natječaj vrijedan 50 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je još jedan natječaj namijenjen šumoposjednicima, udruženjima šumoposjednika ili šumovlasnika, trgovačkim društvima te drugim pravnim osobama i tijelima državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH. Riječ je  o Natječaju za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.“

Za poboljšanje šumske prometne infrastrukture kao što su šumske ceste, traktorski putovi i traktorske vlake može se ostvariti potpora od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50 milijuna kuna. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, počevši od 2. siječnja do 1. srpnja 2019. godine do 12 sati.

Nastavak ispod oglasa

Kako je istaknuo ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić iz ove mjere već je odobreno 50 milijuna kuna vrijedne projekte čija je realizacija iznimno važna za očuvanje šuma, ali i zaštitu od požara. Ova će sredstva ponajviše pomoći privatnim šumoposjednicima, a njihovo aktivno uključenje u zaštitu našeg blaga i sprječavanje nesreća igra ključnu ulogu i kvalitetnom gospodarenju šumama.

M.P./L. O.