Zadan rok za dostavu članova biračkih odbora na području Otočca

0

Povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Otočca jučer je  donijelo Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova Vijeća mjesnih odbora. Političke stranke  sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Otočca predlažu po jednog člana i jednog zamjenika člana biračkog odbora za svaki od 20 biračkih odbora na način da većinska koalicija u Gradskom vijeću Grada Otočca koju čine HDZ, HSLS i HSP predlože jednog člana i jednog zamjenika člana biračkog odbora, a politička opcija koja je u manjini u Gradskom vijeću SDP i kandidacijska lista grupe birača nositelja Stjepana Kostelca predlažu po jednog člana i zamjenika člana biračkog odbora.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena  Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do 26. studenog do ponoći. U  slučaju da političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora, odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju  Povjerenstvu za izbor članova Vijeća mjesnih odbora u zadanom roku, Povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora.

Oglas

L.O.