Zadnji je dan podnošenja prijava sezonaca za rad  u NP Plitvička jezera

Kako smo već javljali  NP Plitvička jezera objavio je Natječaj za prijem sezonskih radnika na određeno vrijeme. Sezonce traže svi sektori ove javne ustanove, od Službe zaštite, održavanja i očuvanja parka, preko Službe prihvata, vođenja, informiranja i  internog transporta  pa do hoteljerstva i trgovine. Rok za prijave na ovaj Natječaj je zaključno 1. veljače 2018. Više o svemu zainteresirani mogu naći na web-u JUNP Plitvička jezera.

M.S.