Zadnji je dan za dostavu uzoraka meda i rakija za ocjenjivanje

Kao i svake godine  Ličko-senjska županija i ove godine u sklopu godišnje manifestacije „Jesen u Lici“  organizira ocijenjivanje meda, sira i voćnih rakija. Ocijenjivanje meda organizira se po 16. puta za redom, a rakija  po 10. puta. Ova ocijenjivanje tradicionalno vrši Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Zainteresirani pčelari trebaju dostaviti po jednu staklenku tekućeg meda od 900 g, i jednu staklenku tekućeg meda od 450 g za svaki uzorak koji će se ocijenjivati.

Na 10. ocijenjivanju voćnih rakija proizvedenih na području Ličko-senjske županije zadnju riječ imat će stručni tim Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Zagreb, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo. Ocijenjivanje voćnih rakija uključuje organoleptičku i fizikalno-kemijsku analizu uzoraka, analizu boje prema CIE lab sustavu i analizu biološki aktivnih spojeva. Svi proizvođači koji žele sudjelovati u ocijenjivanju trebaju dostaviti po jednu litru  voćne rakije za svaki uzorak koji će se ocijenjivati.

Nastavak ispod oglasa

Danas, 11. rujna zadnji je dan za dostavu uzoraka  meda i voćnih rakija koje se za ocijenjivanje prikupljaju  u prostorijama Ličko-senjske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, soba broj 19, a kontakt osoba Snježana Došen. Ocijenjivanje sira Ličko-senjska županija provodi u suradnji s Udrugom malih sirara „Lički škripavac“, koja će zasebno obaviti prikupljanje uzoraka, a ocijenjivanje prikupljenih uzoraka sira i ove godine provesti će Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo.

L.O.