Ilustracija

Grad Novalja objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga i programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2019. godini. 
Poziv se pdnosi na ustanove, društva, udruge te druge organizacije civilnog društva i građanske inicijative da dostave prijedloge svojih programa i projekata od interesa za opće dobro i zadovoljenje javnih potreba Grada Novalje, kroz aktivnosti u 2019. godini. Javne potrebe koje se sufinanciraju iz proračuna Grada Novalje su djelatnosti, programi, projekti, akcije i manifestacije u interesu Grada Novalje. Financirat će se programi iz kulture, zdravstva i socijalne skrbi i rada udruga građana za potrebe:
a) podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, jačanje kapaciteta udruga te afirmacija i unapređenje volonterizma,
b) podrške i promicanje u turizmu, razvoj gospodarstva i poljoprivrede,
c) promicanje i razvoj kulture, izdavaštva, edukacije, tradicionalne manifestacije, očuvanje tradicije, običaja i sl.
d) promicanje zdravog načina života i rekreacije, očuvanje okoliša i prirode, zaštita zdravlja, zaštita i uzgoj životinja, rad s djecom i mladima, rad sa starijim osobama, rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
– sporta, predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti.
građana–volontera i sl.
Rok za dostavu prijedloga je ponedjeljak, 22. listopada.

L.O.