Predmet:

Zahtjev za ispravak netočne i neistinite informacije, provjeru informacije prije objavljivanja, objavljivanje informacija u dobroj vjeri te opomena pred tužbu u slučaju štetnog i nezakonitog postupanja povodom objavljivanja informacija

Poštovani,

obraćamo Vam se kao punomoćnici oštećenika Veleučilišta Nikola Tesla iz Gospića, a povodom Vaše publikacije na internet portalu Lika – online.

Kao što Vam je već zacijelo poznato, dana 07.05.2015. godine je na Internet portalu Lika – online objavljen članak pod nazivom Afera Veleučilište: Maras i Skendžić nezakonito primali naknadu i plaću? Hoće li reagirati USKOK? (http://www.lika-online.com/afera-veleuciliste-maras-i-skendzic-nezakonito-primali-naknadu-i-placu/).

Informacije objavljene u navedenom članku su prvobitno bile neprovjerene, a zatim i neistinite pa je takvo objavljivanje informacija nezakonito te izravno i neizravno uzrokuje štetu Veleučilištu Nikola Tesla iz Gospića i to u vidu štete časti i ugledu Veleučilišta kao i osoba koje su na Veleučilištu zaposlene te dodatno i u vidu potencijalnih budućih upisa na Veleučilište obzirom se ovakvom nezakonitom i štetnom publikacijom nezakonito obmanjuje javnost po pitanju ispravnosti studiranja na Veleučilištu.

Kao što Vam je također poznato, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na Veleučilištu imenovalo i novo Upravno vijeće koje je već u međuvremenu održalo dvije sjednice te je potvrdilo sve prethodno donesene odluke u prošlom sazivu Upravnog vijeća što očigledno ukazuje da su sve prethodne odluke donesene na Veleučilištu kao i poduzete radnje bile u cijelosti zakonite pa stoga očigledno nema nikakvog „kriminala“ kako ste pogrešno i neistinito javno objavili.

Naime, prethodno navedenim postupanjem je grubo povrijeđen Kodeks časti hrvatskih novinara koji u čl. 5 i 6 navodi „Novinar je obvezan iznositi točnu, potpunu i provjerenu informaciju. On kritički prosuđuje izvore informacija i u pravilu ih navodi. Ima pravo i ne otkriti izvor informacije, ali za objavljeni podatak snosi odgovornost“ te „U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, novinar je dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira. Kada izvještava o temama o kojima postoje različita relevantna stajališta, a posebice kada se iznose optužujući navodi, novinar nastoji sva ta stajališta predstaviti javnosti“.

Isto tako, navedenom je Vašom publikacijom i navodima iste povrijeđen i čl. 17 Kodeksa časti hrvatskih novinara koji navodi „U prilozima o sudskim postupcima treba poštovati ustavno načelo pretpostavke nedužnosti optuženika te dostojanstvo, integritet i osjećaje svih stranaka u sporu“, sve obzirom je u Vašoj publikaciji neutemeljeno izneseno da bi se navodno Nikola Maras ogrizao u kriminal, a time je povrijeđeno i jedno od najviših pravnih načela pravnog poretka Republike Hrvatske iz čl. 28 Ustava Republike Hrvatske, čl. 3 st. 1 Zakona o kaznenog postupku te čl. 6 st. 2 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda – načelo nedužnosti pojedinca dok se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi njegova krivnja. Razvidno je da Vi niste sud ili koje drugo tijelo koje je ovlašteno i pozvano odlučivati o nečijoj krivnji i počinjenju kaznenog djela.

Od novinara se očekuje da se podaci i informacije kritički provjeravaju i preispituju prije svake javne objave od svake involvirane strane kako bi objavljene informacije bile u cijelosti točne i kako ne bi prouzročile štetu, te sloboda tiska i medija postoji u svrhu objave informacija i informiranja javnosti u dobroj vjeri, ne radi nezakonitog nanošenja štete drugima.

Zbog svega prethodno navedenog temeljem odredbe čl. 40 – 46 Zakona o medijima pozivamo Vas da ODMAH I BEZ ODGODE objavite ispravak netočno navedenih informacija u Vašoj gore navedenoj publikaciji i da se javno ispričate te nakon toga da Vašu publikaciju uklonite jer će se u protivnom protiv Vas temeljem odredbe čl. 47 – 55 Zakona o medijima podnijeti tužba radi objave ispravke informacije.

Nadalje, isto tako Vas upozoravamo da objavljivanje neistinitih informacija kojima se šteti časti u ugledu pravne ili fizičke osobe predstavlja kaznena djela iz čl. 148 (sramoćenje) i 149 (kleveta) Kaznenog zakona u kvalificiranom obliku za što će se također pokrenuti protiv Vas kazneni postupci ukoliko ne udovoljite gornjem zahtjevu za ispravak, javnu ispriku i uklanjanje publikacije te ako i nadalje nastavite s objavom netočnih informacija u pogledu Veleučilišta slijedom čega isto trpi štetu glede svoje časti i ugleda.

Isto tako, ukoliko ne udovoljite prethodno navedenim zahtjevima, protiv Vas će se pokrenuti i parnični postupci radi naknade štete zbog objave netočne informacije i povrede prava osobnosti sukladno odredbi čl. 21 Zakona o medijima i čl. 8, 19 te 1099 – 1106 Zakona o obveznim odnosima što će Vam prouzročiti dodatne i nepotrebne troškove.

U potrebi razjašnjenja i pojašnjenja činjenica iz ovog dopisa te radi svih daljnjih pitanja glede ove pravne stvari, budite se slobodni obratiti ovom punomoćniku.

S poštovanjem,

 

Veleučilište Nikola Tesla p.p.

 

Link na demantij: Lika online – zahtjev za ispravak netočne i neistinite informacije