Ne tako davno predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Otočca Nikola Pemper na Skupštini Zajednice sportskih udruga Grada Otočca izjavio je da je izuzetno zadovoljan sa postignutim rezultatima svih klubova u Gradu Otočcu, članova Zajednice, jer su svjedoci da svakim danom sportski rezultati imaju uzlaznu putanju te da vjeruje da ih očekuju još bolji rezultati. Dodao je da ispunjavaju plan i program prema svim članicama Zajednice, te da u suradnji sa Gradom Otočcem svakodnevno komuniciraju po pitanju izgradnje sportskih objekata a programi idu prema mogućnostima. Posebno je naglasio sudjelovanje u planovima i programima Hrvatskog olimpijskog odbora, naglasivši program „Aktivne zajednice“ preko kojega će pokušati realizirati nabavku kombi.
Nije prošlo ni tri mjeseca od izjave Nikole Pempera a novo kombi vozilo „Opel Vivaro CDTI“ parkirano je iza zgrade poglavarstva Grada Otočca.
Sve je ovo rezultat rada i kvalitetnih aktivnosti sportaša Grada Otočca. Vozilo smo dobili temeljem programa „Aktivne zajednice“ Hrvatskog olimpijskog odbora, Ureda za lokalni sport, koji se provodi sa svrhom poticanja razvoja sporta u lokalnim zajednicama, koje se aktivno zalažu za stvaranje osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa sportašima. Ovo je tek početak aktivne suradnje sa Uredom za lokalni sport HOO, jer je već sada u planu nekoliko programa koje dogovaramo a potporu imamo od pomoćnika gl. tajnika za lokalni sport HOO Siniše Krajača, kazao je Nikola Pemper.
Inače, novo kombi vozilo vrijedno je 203.000 kn, od čega je HOO izdvojio 70.000 kn dok će ostatak biti osiguran iz sredstava Zajednice sportskih udruga Grada Otočca. Vozilo je namijenjeno za potrebe svih sportskih klubova, članova Zajednice.

Dražen Prša