Zajedničke aktivnosti za Rezervat biosfere „Planina Velebit“

Mirjana Javor Ravnateljica JU NP Sjeverni Velebit

Ravnateljica NP „Sjeverni Velebit“ Mirjana Javor potpisala je zajednički sporazum o suradnji između JU „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ s partnerima projekta „Udrugom BIOM“, JU „Park prirode Velebit“, JU „Nacionalni park Paklenica“, JU Pećinski park Grabovača i Udrugom Lička Ekološka Akcija (LEA).
Cilj Sporazuma je utvrditi uvjete suradnje koji će se realizirat kroz provedbu zajedničkih aktivnosti vezano za Rezervat biosfere „Planina Velebit“. Cijela planina Velebit proglašena je rezervatom biosfere još 1978. Godine i sastavni je dio svjetske mreže rezervata biosfere proglašenih od strane UNESCO-a. Sporazum omogućen je kroz EU IPA projekt „Pogled u divljinu: izgradnja kapaciteta za održivo korištenje i praćenje sastavnica prirode“, dok je svrha Sporazuma uspostava partnerstva između tih partnera u svrhu razvoja, promicanja i podupiranja Rezervata biosfere „Planina Velebit“, kako bi se osigurala učinkovitost upravljanja i zaštita biološke raznolikosti, potaknuo održivi socio ekonomski razvoj, unaprijedila suradnja i ojačali kapaciteti javnih ustanova i nevladinih udruga.
Predstavljena je i zajednička brošura i nova web stranica projekta http://www.govelebit.com/ koje donose pogled Velebita iz perspektive ljubitelja prirode i živog svijeta. Opisane su postojeće planinarske staze koje do sada nisu toliko posječene s ciljem da ih se dodatno vrednuje i postanu dio ponude Velebita, s pregledom lokalnih proizvođača domaćih proizvoda odnosno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i smještajnih kapaciteta u okolici.
Dražen Prša/NP SJV