Zaključci 30. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 16. listopada 2006.

Pučki pravobranitelj vs Željko Popović

23.10.2012.

Zahtjev pučkog pravobranitelja Jurice Malčića protiv Željka Popovića zbog teksta „Ispovijed: Malu Rumunjku muž mi je predstavio kao svoju kćer“ objavljeno u Jutarnjem listu 19. kolovoza 2006.

Zaključak: Otkrivajući identitet maloljetne djevojčice novinar Željko Popović prekršio je članak 18. Kodeksa časti hrvatskih novinara i izriče mu se teža opomena opisana u članku 7. pod b) Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti.

Obrazloženje: U članku 18. Kodeksa časti hrvatskih novinara piše da novinar «ne smije otkriti identitet djece upletene u slučajeve seksualnog zlostavljanja, bez obzira jesu li svjedoci ili žrtve», te se navodi da «u novinskim izvještajima (i drugim prilozima) o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece sve formulacije moraju biti takve da dijete i maloljetnik ne mogu (ni izravno ni neizravno) biti identificirani i da identificirana može biti samo odrasla osoba». Otkrivajući identitet djevojčice navodeći njeno ime, adresu, fotografiju zgrade i osobe u čijem se stanu ona nalazila, novinar Željko Popović prekršio je ovaj članak Kodeksa.

Nastavlja se…