Zakupi šumskih zemljišta u Lici

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za zakup šumskog zemljišta na više lokaliteta u Hrvatskoj. Zakupi se odnosi na tri lokaliteta u Ličko-senjskoj županiji: Melnice u Senjskoj Dragi, k. o. Ramljani-Široka Kula te lokalitet Risovac-Grabovača na području Općine Perušić. Vrijeme trajanja zakupa zemljišta je 5 godina, a zakupi se odnose na postavljanje reklamnih panoa, štandova i ostalih turističkih sadržaja. Rok za dostavu prijava je 8. svibnja.

L.O.

Nastavak ispod oglasa