Općina Udbina uključila se u red jedinica lokalne samouprave s područja Ličko-senjske županije koje će zamjenom postojećih javnih rasvjetnih tijela uštedjeti električnu energiju. U postupku je raspisivanje javne nabave za projekt Energetske učinkovitosti javne rasvjete kojom će se zamijeniti 169 svjetiljaka na širem području naselja Udbina sa štedljivom i funkcionalnijom LED-rasvjetom. Vrijednost ove investicije je oko 700.000  kn, a realizacija projekta će se financirati iz dugoročne uštede električne energije.

L.O.