S ciljem očuvanja tradicijske glazbe i plesa sa dinarskog područja Gacko pučko otvoreno učilište Otočac organizira seminar  namijenjen voditeljima i članovima folklornih skupina, društava i udruga. Seminar će se održati će 18. i 19. ožujka 2017.  u prostorijama učilišta u Otočcu.

 Dvodnevni seminar će obuhvatiti odabranu folklornu građu dinarske zone primjerenu polaznicima. Svrha seminara je na primjerima lokalne plesne i glazbene baštine upoznati sadašnje i buduće voditelje folklornih skupina te pjevače i plesače s mogućnostima predstavljanja folklora na sceni kao i s mogućnostima rada s folklornim skupinama. Voditelji seminara su dr.sc. Joško Ćaleta i prof. Vidoslav Bagur. Prijave za seminar otvorene su do 1. ožujka 2017. Predviđena je prijava najviše 5 polaznika po jednom društvu, skupini ili udruzi. Svaki prijavljeni polaznik prije početka seminara uplaćuje kotizaciju u iznosu od sto kuna, a najkasnije do 1. ožujka 2017. 

L.O.