Nakon završenog poziva za prijavu kandidata za člana HGSS-a i prijavljenih 7 kandidata, započela njihova polugodišnja obuka i provjera.

Prva aktivnost bila je upoznavanje sa bespilotnim sustavima koji se koriste akcijama traganja i spašavanja te predstavljaju zasigurno vrlo koristan resurs. Kandidati su se upoznali s letjelicama, saznali koje su mogućnosti kao i koja se oprema koristi u snimanju terena i u kojim uvjetima. Također kandidati su imali priliku okušati se u prvim letovima.

Iduća aktivnost bila je u proteklu subotu kada su kandidati uz svoj trening fizičke pripreme i upoznavanja južnog Velebita na lokaciji Piskovita kosica postavili info tablu sa kartom područja te jedna pomoćna nosila odnijeli u planinarko sklonište Ždrilo.

Treninzi se nastavljaju i u narednom periodu gdje će se kandidati upoznavati sa svim vrstama i tehnikama spašavanja, preventivnim mjerama, improvizacijama  i svim onim što jednog budućeg gorskog spašavatelja očekuje.  

Na kandidatima je da pokažu iznimnu motivaciju i želju za učenjem kao i prioritete u svom budućem životu, jer jedino tako moguće je usvojiti vrlo opširan program obuke za gorskog spašavatelja i u konačnici biti spreman u svakom trenutku i situaciji  spasiti ljudski život.

L.O./HGSS