Započela misija zbrinjavanja otpada u većem dijelu Like

Volimo se hvaliti kako smo najveća i najljepša hrvatska županija. Pri tome ističemo kako smo zbog tri nacionalna parka i juednim parkom prirode ujedno i ekološki najprihvatljivije područje Hrvatske. Sive ili bolje reći crne  zone  u ovoj priči vezane su uz neuređena odlagališta smeća i bezbrojne divlje deponije koje strše iz naoko netaknute prirode. Tvrtka „Eko Zadar“ d.o.o. na putu je da na područjima Zadarske i dijela Ličko-senjske županije suvremeno i cjelovito rješi gospodarenja otpadom u na 30 i više godina! Projekt Centra za gospodarenje otpadom gradit će se u Biljanima Donjim i u tom smislu se već daleko odmaklo.

Tvrtka „Eko Zadar“d.o.o. ističe kako će stručnim znanjima i primjenom najviših standarda sigurnosti i zaštite okoliša u izgradnji Centra za gospodarenje otpadom mijenjati na bolje gospodarenje otpadom u Zadarskoj županiji i Ličko-senjskoj županiji. Pri tome se naglašava kako odgovorno, racionalno i transparentno upravljanje sredstvima u ostvarenju svih potrebnih administrativnih koraka i pripremi studija, elaborata, analiza, projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom. Nastoje kontinuiranom edukacijom i informiranjem građana doprinosimo boljem razumijevanju važnosti dobrog gospodarenja otpadom i aktivnog sudjelovanja građana u preuzimanju odgovornosti za odnos prema otpadu kao našoj zajedničkoj brizi. Partneri  su svim nadležnim tijelima i ustanovama u naporima uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na prostoru ovih dvaju županija. Glasnogovornica tvrtke „Eko Zadar“ Ljiljana Jurjević u razgovoru naglašava važnost i detalje ovoga projekta.

-U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje na površini od oko 46 hektara prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada. Već su održani sastanci s predstavnicima većine jedinica lokalne samouprave i ti su kontakti svakako obećavajući. Razgovarali smo i s predstavnicima Grada Gospića vezano uz odlagalište Rakitovac. Do konca ove godine otvoren je Natječaj za izvođača radova u Biljanima Donjim, a tek onda sliejdi najvažniji dio posla, rekla nam je Ljiljana Jurjević. Ovaj životno važan projekt sufinanciran je sredstvima  EU, a ukupno je vrijedan 377.326.793,56 kuna. Pri tome su bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 266.588.926,19  kuna (70,652 %) iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Nacionalni udio (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u maksimalnom iznosu do 73.005.188,01 kuna (19,348%), dok je lokalni udio (županija, gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije) u iznosu od 37.732.679,36 kuna (10%).

Nitko ne voli smeće u vlastitom dvorištu. Po mentalnom sklopu i uvriježenom razmišljanju nekih dionika ove priče najbolje bi bilo smeće bacati kao i do sada, ne trošiti na njegovo zbrinjavanje vrijeme, novac i trud. Na sreću nas i generacija koje dolaze primjena najviših eko-standarda kakve propisuje EU ne daje nam manevarskog prostora da bismo se i dalje nastavili ovako nedopustivo odnositi prema svemu što nas okružuje. Prema smeću pogotovo.

M. S.