Započeli radovi u ulici Stjepana Radića u Senju, na snazi privremena prometna regulacija

Radovi izgradnje sanitarne i oborinske odvodnje te prelaganje vodovodnog ogranka započeli su jutros u ulici Stjepana Radića u Senju. Investitor radova je Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, a radove sufinanciraju Grad Senj i Hrvatske vode. Izvođač radova je Građevinar d.o.o. Čabar, uz nadzor firme AS INŽENJERING d.o.o. Senj. Vrijednost investicije je 1.800.000,00 kn, a radovima se planira zamijeniti sustav postojeće dotrajale mješovite odvodnje razdjelnim sustavom odvodnje te će se postojeći vodoopskrbni cjevovod, koji svojim dijelom prolazi ispod postojećih zgrada, preložiti u javnu površinu, odnosno prometnicu, a osigurat će se i zaštita od požara izvedbom hidrantske mreže nadzemnim hidrantima.
Duljine planiranih cjevovoda su kako slijedi: vodoopskrba 164,68 m, oborinska odvodnja 130,31 m i sanitarna odvodnja 137,64 m.
Cjelokupna investicija nakon izvedbe svih predviđenih instalacija uključuje i postavljanje novih rubnjaka, uređenje nogostupa te kompletnu novu kolničku konstrukciju.
Zbog navedenih radova, čija je trajanje prema planu 3 mjeseca, primjenjivat će se novo prometno rješenje, tj. nova prometna regulacija dvosmjerno Šetalištem S. S. Kranjčevića (Alej).

G.S./L.O.

Tekst se nastavlja ispod oglasa