Započelo podnošenje prijava za sportske programe u Općini Brinje

0

Općina Brinje objavila je Javni poziv za predlaganje  programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro za područje sporta u Općini Brinje za 2020. godinu. Ukupna planirana vrijednost projekata za Javni poziv je 220 tisuća kuna. Pomagat će se aktivnosti koje svojim sadržajima pomažu razvoj i poticanje  sporta kroz rad s djecom i mladima, a kroz to i promidžbu Općine Brinje, zatim sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske manifestacije i provođenje aktivnosti na podizanju zdravstvene i tjelesne kulture djece i mladeži.

Iznosi koji se mogu prijaviti na ovaj Javni poziv po pojedinoj prijavi kreću se od tisuću do 140 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijava programa je do 16. veljače 2020. godine. Obrasci i detalji ovoga Javnog poziva istaknuti su na službenom web-u Općine Brinje.

Oglas

L.O.