-
-

GOSPIĆ- Promijenjeni hidrološki režimi ličkih rijeka i potoka zadnjih su godina u mnogome promijenili i situaciju vezanu uz izlijevanje rijeka iz korita. Poplave što su se zaredale zadnjih godina stvaraju nemale probleme žiteljima Gackog i Kosinjskog polja, a odražavaju se i na područjima koja se nalaze podosta uzvodno od mjesta gdje poplave  čine najveću štetu. Tako se događalo da rijeka Novčica poplavi naselja koja se nalaze i po 30 km uzvodno od brane Kruščica na rijeci Lici. Zbog tih učestalih poplava  Grad Gospić i Hrvatske vode poduzeli su korake kako bi se zaštitio dio Zdunić varoši. Završena je izgradnja stotinjak metara dugog nasipa čija je visina od 120 do 160 centimetara. Voditelj vodno-gospodarske ispostave Hrvatskih voda za Liku, podvelebitsko primorje i otoke dipl. ing. Mladen Vodička pojasnio je detalje projekta vrijednog oko 100 tisuća kuna.

-Svjedoci smo da je rijeka Novčica unatrag nekoliko godina redovno poplavljivala Zdunić varoš, gdje  voda je ulazila u kuće i onemogućavala promet cestom Lički Novi-Gospić. Da bismo to spriječili Hrvatske vode su kroz redovni godišnji program obrane od poplava za 2014. odlučile izgraditi 130 metara dug zemljani nasip, spasiti dio kuća i  omogućiti nesmetan promet. Uskoro planiramo načiniti još ovakvih nasipa oko Ličkog Novog i na taj način zaštiti mnoga domaćinstva. Gdje god se nalaze depresije i postoji opasnost od poplava Hrvatske vode će graditi nasipe, rekao nam je   Mladen Vodička koji napominje da su problemi od učestalih poplava rijeke Novčice započeli još sa izgradnjom hidrocentrrale na jezeru Kruščica. Ukoliko se ne izgradi sustav „Kosinj2“ bit će  nužno već naredne godine  graditi ustave u gornjem toku Novčice, kako bi se zadržao višak vode i na taj način sprječavalo nesmetano nadiranje vode i poplavljivanje terena. Ove i  buduće radove na zaštiti naselja od rijeke Novčice obavlja GP „Građenje“ iz Gospića, kooperant Hrvatskih voda

   U pratnji zamjenika gradonačelnika Ivana Biljana djelatnici Hrvatskih voda i GP „Građenje“ obišli su joč neke dijelove Gospića na kojima oborinske vode stvaraju probleme okolnim domaćinstvima, a sve zbog kanala zaraslih u šikaru ili zatrpanih zemljom i drugim materijalima.

M. S.