Zaštita prirode po „volonterski“

Na području Pećinskog parka Grabovača od konca kolovoza provodi se još jedan u nizu volonterskih projekata. Financiran je  od strane Agencije za mobilnost  i programe EU Zagreb, program Erasmus +. Naziv projekta je Stories of Nature u sklopu kojeg petnaest volontera iz Španjolske, Portugala i Grčke obavlja razne aktivnosti vezane uz edukaciju i očuvanje osjetljivog krškog sustava.

Kao i toloko puta prije, osim edukativnih predavanja na terenu, volonteri su samostalno izradili znakove s porukama o zaštiti prirode, sudjelovali su u izradi zabavno – edukativnog kutka za djecu u kojem su napravili labirint, a rade na brošuri projekta i videu koji će obuhvatit sve ciljeve i produkte njihovog četverotjednog boravka u Pećinskom Parku.

Nastavak ispod oglasa

PP/L. O.