Završen je projekt „Naša djeca, naša budućnost“

Završen je projekt „Naša djeca, naša budućnost“ koji je Ličko-senjska županija prijavila na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za školsku godinu 2016./2017. za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.

Partneri na projektu bili su : Osnovna škola „Luke Perkovića“ Brinje, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Udbina, Osnovna škola S.S. Kranjčevića Senj, Osnovna škola „ANŽ“ Frankopan Kosinj, Osnovna škola Lovinac i Osnovna škola Donji Lapac.

Nastavak ispod oglasa

Ukupno odobrena vrijednost projekta „Naša djeca, naša budućnost“ iznosila je,441.238,50 kn, te je projekt u potpunosti financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta bio je pružanje pomoći za 254 učenika iz socijalno ugroženih obitelji, putem osiguravanja školske prehrane, te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

L.O.