GOSPIĆ-Nakon dugo godina, ponovno je okupljena i službeno izvršena obuka pripadnika Civilne zaštite Opće namjene Grada Gospića. Tako je izvršena i predaja potvrda o osposobljavanju koju je proveo Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić, članovima koji su uspješno završili edukaciju pripadnika postrojbi CZ Opće namjene. Naime, procjenom ugroženosti Grada Gospića utvrđena je potreba ustrojavanja, popune i opremanja postrojbe CZ opće namjene veličine jedne skupine do 20 pripadnika. Potvrde je uručio načelnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Gospića Ivan Biljan, koji je ujedno čestitao i zahvalio se svim pripadnicima CZ, te naglasio kako se radi o velikom broju ljudi koji su samostalno pristupili CZ, prošli edukaciju i sada čine dio Operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Gospića. Pročelnik ureda PUZS Gospić Joso Živković izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, samom činjenicom da je kroz edukaciju provedeno preko 20 pripadnika CZ. Načelnik Stožera Biljan posebno je istaknuo izuzetno kvalitetnu suradnju sa Područnim uredom DUZS, „jer sve što činimo i planiramo u sustavu ZiS-a činimo u suradnji i dogovoru. Tako smo sa nadležnim Područnim uredom za zaštitu i spašavanje prošle godine organizirali obuku Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva i povjerenika civilne zaštite i voditelja skloništa osnovne zaštite. Pri izradi svih važnijih dokumenta bitnih za cjelokupan sustav vršimo stalne konzultacije, gdje nam je od velike pomoći stručna pomoć Područnog ureda. Ukratko rekao bih da ne može proći jedan tjedan dana, a da ne održimo barem jednu zajedničku konzultaciju za ravnateljem Ureda, izjavio je Biljan.
J. Ž.