Današnja sjednica GV Grada Otočca započela je s prijedlogom vijećnika Milana Jurkovića u ime kluba HDZ-a i HSP-a da se sa dnevnog reda skine točka dnevnog reda a koja se odnosi na izmjenu i dopunu Odluke o grobljima, jer, kako je kazao, adventsko vrijeme nije za podjele i svađe i predložio je da se razmotri odluka. Vijećnik Ante Pervan (HSU) predložio je da se donošenje odluke prolongira za 60 dana, a potpredsjednik GV Otočca Josip Grčević kazao je da je prijedlog odluke do detalja razrađen.

Nakon što je prijedlog većinom glasova odbačen, petero vijećnika HDZ-a i HSP-a napustilo je sjednicu.

Nakon napuštanja sjednice točka sa spomenutim dnevnim redom je prihvaćena sa 9 glasova za i sa 1 suzdržanim glasom.

Zaključak po spomenutoj točki obrazložio je predsjednik GV Otočca Slaven Prpić:

„Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima prihvaćen je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom, ali sa zaključkom da Gradsko vijeće grada Otočca traži inspekcijski nadzor u udruzi „Cimiter“ Ličko Lešće, i onda ćemo vidjeti tko je u pravu. Od nadležnog ministarstva zaprimili smo dopis i na nama je da uskladimo sve sa zakonom, a od Ministarstva je izričita naredba da u roku 90 dana promijenimo odluku ili RH pokreće Upravni sud protiv gradonačelnika. Držimo se zakona i tu priča završava „ kazao je predsjednik GV Otočca Slaven Prpić.

Na sjednici Gradskog vijeća Otočca usvojen je proračun za 2017. godinu kojega je pojasnio gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac.


„Usvojen je konsolidirani proračun za 2017. godinu u iznosu od 50 milijuna kn, s tim da su 30 milijuna kn naši izvorni prihodi a 20 milijuna kn odnose se na prihode koje se odnose na određene programe. Program za iduću godinu zadovoljava sve potrebe naših ustanova, i ostalih korisnika, i u svim tim programima iznos je nešto veći nego prošle godine ali i zadovoljava program investicija, tako da slobodno možemo reći da je program investicijski odnosno razvojni, jer su sadržani i projekti koje grad želi u idućoj godini realizirati. Mogu izdvojiti neke od programa gdje je dio naših sredstava, kao rekonstrukcija ul. Bartola Kašića, sredstva za dovršetak kuglane, koja je u izgradnji, i koja će do lipnja 2017. godine biti izgrađena“ – kazao je gradonačelnik Kostelac.

Ono što je posebno na sjednici gradskog vijeća istaknuto su i aktivnosti vezane za rijeku Gacku, odnosno za izgradnju mini hidrocentrale.

„U pregovoru smo sa HEP-om već mjesec dana, koja želi investirati, izgraditi malu hidrocentralu u Šumećici HE Otočac, snage 1,8 megavata, pripreme su u tijeku, mijenjamo urbanistički plan uređenja. Izgradnja mini hidrocentrale koštat će oko 2,5 milijuna eura, i sljedeće godine treba započeti izgradnja. Još značajniji projekt za koji je Grad platio recenziju projekta izgradnju inačice HE Kosinj i HE Senj. Razgovori su sa ministrom Dobrovićem u tijeku i u svakom slučaju slijedi predstavljanje važnosti izgradnje te inačice a riječ je o izgradnji nove hidrocentrale u Švici, i vraćanja južnog toka rijeke Gacke, 5 km od Šumećice do Švice u tok, gdje bi Švičko jezero služilo kao akumulacija za novu hidrocentralu Senj. Prema svim proračunima i spoznajama taj projekt je jeftiniji od zacrtanog projekta za koje se rade projekti i studije izvodivosti, specifičan je i podudaran jer daje vršnu, crpnu energiju koja je puno skuplja na tržištu od sadašnje energije koja se proizvodi u hidoelektrani Senj i Kosinju“ dodao je Kostelac.

Po nekim proračunima projekt za izgradnju HE Otočac u Švici za koju se zalaže gradonačelnik Stjepan Kostelac sa suradnicima jeftiniji je od planirane izgradnje HE za oko 100 milijuna eura.

D.P.