Zbog neodržavanja Županijske skupštine županija gubi 21 milijun kuna?

0

Za sutra predviđeno potpisivanje Sporazuma za ugovaranje i izvedbu radova na uređivanju infrastrukture Razvojnog centra između Ličko-senjske županije  i zajednice ponuditelja Mešić Com d.o.o. Zagreb i Studio G dva d.o.o. Zagreb  u iznosi od 21 mil.  kn odgođeno je te postoji realna mogućnost da Županija izgubi 21 mil. kn. Naime,Županu Milinoviću je  obećano da će Skupština biti 13.ili 14., a nakon toga da će biti 19. 12. što je Župan i predlagao zbog isteka rokova za potpisivanje spomenutog Sporazuma. Naime, taj rok ističe 21.12. 2018.godine.

Župan zamolio da Skupština ne bude 28.12.zbog njegovih obveza i gle čuda baš je na taj dan  sazvana

Župan je zamolio za te rokove iz čisto praktičnih razloga da ne propadne 21 mil kn nepovratnih sredstava te je napomenuo da se 28.12. nalazi na putu i da bi molio da tada ne bude Županijska  skupština. Međutim,  Skupština je sazvana baš na taj datum bez ikakvih konzultacija sa Županom. Zbog postojanja dvojbi i različitih tumačenja smije li Župan potpisati spomenuti Sporazum Kabinet župana želi obavijestiti javnost i gospodarstvenike o takvoj situaciji.

Nada Marijanović inzistira na Skupštini kojoj neće moći nazočiti Župan

Danas je župan Milinović pokušao kontaktirati  predsjednicu Skupštine koja je poručila da je na sastanku i da ne može razgovarati za što postoji i uredna dokumentacija. Kome je u interesu gubitak 21 mil. kn i Županijska skupština bez nazočnosti Župana neka procijene građani Ličko-senjske županije.

KABINET ŽUPANA