Budući je po drugi put odgođena Županijska skupština., župan Milinović je danas uputio naputak korisnicima Županijskog proračuna među koje spadaju ustanove  kojima je Županija osnivač o daljnjem postupanju. Obavijestio ih je da svoja Upravna vijeća i Školske odbore sazovu za 17 sati 31.12. kako bi tehnički mogli usvojiti vlastite proračune.

Župan ih je obavijestio da ukoliko proračun ne bude usvojen da će im uputiti akt o daljnjem postupanju gdje će se financirati samo hladni pogon.

Ustanove su dovedene u situaciju da moraju zadnje sate ove godine donositi svoje proračune što još jednom govori u prilog činjenici da nije trebalo čekati zadnje sate za donošenje županijskog proračuna. Ono što je sigurno  je da će doći do zastoja EU projekata, ali i mogućnosti da Županija izgubi milijune kuna. Hoće li biti novih izbora znati će se u ponedjeljak, a taj scenarij ne isključuje ni Župan koji je nedavno poručio da  nove  izbore neće izazivati, ali je za njih spreman.

Udruge iz Domovinskog rata, HGSS, Crveni križ, vatrogasci bez proračunskih sredstava prva 3 mjeseca?

Župan Milinović je isto tako obavijestio ostale korisnike proračuna kao što su Udruge iz Domovinskog rata, HGSS, Crveni križ, vatrogasci, Savjet mladih i ostale da ukoliko ne bude donesen Proračun njihovo financiranje neće biti moguće prva tri mjeseca.

L.O.