Foto: crocpa.hr

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH (CROCPA) i tvrtka C.I.A.K. d.o.o. organiziraju akciju zbrinjavanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva.

Akcija pod nazivom ”Prateći list” provest će se 12. lipnja 2019. godine na dvjema lokacijama na području Ličko-senjske županije.

U Otočcu na lokaciji poljoprivredne prodavaonice Madig-Mrežnica d.o.o., Kralja Zvonimira 131, u vremenu od 80:00 do 10:00 sati.

Druga lokacija je u Ličkom Osiku na adresi poljoprivredne prodavaonice Poljoprometa d.o.o , Lički Osik 81, u vremenu od 11:00 do 13:00 h.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenih obrasca: ”Prateći list za opasni otpad” i Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO).

Prilikom predaje ambalaže ovjerava ih djelatnik C.I.A.K.-a d.o.o.  i kao takvi će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Ovim projektom CROCPA EKO MODEL skuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje financiraju projekt i omogućavaju vam besplatan povrat ambalaže njihovih proizvoda: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi!

L.O./MP