U sklopu I. komponente Nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ koji je usmjeren na prevenciju konzumiranja alkohola, droga, cigareta i kocke od strane mladih ovih je dana nastavljen  ciklus predavanja na području Ličko-senjske županije. Policijska službenica za prevenciju Policijske uprave ličko-senjske održala je predavanja na temu prevencije ovisnosti i zlouporabe alkohola učenicima osmog razreda osnovnih škola Mukinje, Perušić i „Anž Frankopan“ iz Kosinja. Na predavanjima je bilo prisutno 22 učenika. Tijekom predavanja učenici su upoznati s posljedicama i kaznenopravnim aspektima zlouporabe alkohola (uništavanje imovine, narušavanje javnog reda i mira, nasilnička ponašanja u obitelji te posljedice sudjelovanja u prometu na cestama), te   preventivnim mjerama.

Kroz predavanja učenicima se ukazuje na postojanje raznih mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena u kojem se može dobro zabaviti bez alkohola, s ciljem podizanja razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.

P.U./L. O.