U sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020. za Grad Benkovac, Općinu Gračac i Općinu Lovinac” akcija pod nazivom „Zelena čistka“ organizira se ove subote, 12. lipnja na području Lovinca.

U sklopu ovogodišnje Zelene čistke na području Općine Lovinac bit će očišćena lokacija stare tržnice, Domovinski trg, k.č.b.r 39/3 k.o. Lovinac. Ujedno se ovim akcijama čišćenja okoliša od otpada želi obilježiti Svjetski dan zaštite okoliša kojemu se Lovinac priključuje svake godine.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. lipnja, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne probleme u očuvanju okoliša i omogućiti svima poimanje vlastite uloge i odgovornost u rješavanju problema zaštite okoliša.

Općina Lovinac poziva građane da se od 10 sati pridruže djelatnicima komunalnog poduzeća „Vrilo“ d.o.o u akciji „Zelena čistka“ i da na taj način pomognu kako bi Lovinac bio još čistiji.  

L.O.