„Zeleni sajam“ privlači veliki interes izlagača

Pripreme za prvi „Zeleni sajam“ (ZeS) su u punom jeku, svakoga dana javljaju se novi vlasnici obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava i pružatelja usluga u turizmu, kako bi rezervirali svoj kutak u kojem će prezentirati  proizvode i usluge 23. lipnja u Perušiću na manifestaciji koja će se održati uz obalu rijeke Like, u sklopu jubilarne 15. Veslačke regate.

Turistička zajednica Općine Perušić, Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ uz potporu Općine Perušić i Narodne knjižnice Općine Perušić, u suradnji s Klasterom Lika Destination, organizira sajam koji za cilj ima stvoriti i implementirati nove turističke sadržaje na projektnom području na temelju aktivnog uključivanja kulturne i prirodne baštine u kombinaciji sa sadržajem iz ruralnih krajeva, a koji se odnose na gastronomiju i ponudu tradicionalnih smještaja te ciljanim skupinama omogućiti nova iskustva i sadržaje kroz održivi turizam.

Nastavak ispod oglasa

Ruralni turizam značajan je čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovu održivog razvoja.

Na Sajmu će se prezentirati i povezati lokalna gastronomija, smještajni objekti, lokalna turistička ponuda, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Organizirat će se i javna tribina na kojoj će oni uspješni u svom poslovanju predstaviti svoj rad u tri kategorije: poljoprivredna proizvodnja; poljoprivredna proizvodnja i turizam; inovacije.

Manifestacija “Zeleni sajam” stvorit će temelje za razvoj ruralnog turizma te potaknuti lokalno stanovništvo na veće uključivanje u bavljenje turizmom i poljoprivredom. Cjelodnevno događanje začinit će veslačka utrka na rijeci Lici i neizostavna zabava uz tamburaše.

TZO Perušić / JU PP Grabovača