Za prvi „proljetni“ vikend HGSS-Stanica Gospić organizirala je redovnu staničnu zimsku vježbu na predjelu Južnog Velebita, točnije kod vrha Visočice. Vježba je zamišljena na način da se sa minimalnom tehničkom opremom svlada težak teren koji je u biti kombinacija zimskih uvjeta sa snijegom i kopnom prošaranih južnih padina. Brz pristup vozilima, dvodijelna akija i najnužnija tehnička oprema to su opravdali. Uspješno je isprobana učinkovitost i primjena sistema za podizanje u raznim varijantama kroz devet sidrišta pri podizanju tereta. Također spašavatelji su obnovili i znanja vezana za tehnike traženja u lavinama, te je odrađeno sondiranje i prezentacija lavinskog ruksaka. Iako je prvi dan vikenda bio pravi proljetni, nedjelja je pokazala da zima na Velebitu još nije završila. Za vikend samo kalendarski možemo reći da je proljetni, jer uvjeti su bili pravi zimski što je pokazala snježna mećava koja nas je ispratila pri povratku.

L.O./GSS