„Živim život bez nasilja“

U Gackom pučkom otvorenom učilištu u Otočcu, na zaključak Vijeća za prevenciju Grada Otočca, održana je javna tribina u sklopu preventivnog projekta  „Živim život bez nasilja“, a  na temu međuvršnjačkog nasilja.

Nastavak ispod oglasa

Tribini su uz učenike osnovne škole „Zrinskih i Frankopana“, Srednje škole Otočac nazočili zamjenik zapovjednika PU Ličko senjske Mladen Kranjčević, zapovjednik PP Otočac Zvonko Vrban, ravnatelji osnovne i srednje škole Dinko i Lucija Sekula, predsjednik GV Otočca Slaven Prpić, zamjenik gradonačelnika Otočca Nenad Janković, iz Obiteljskog centra Ličko-senjske županije Suzana Svetić, ravnateljica za Socijalnu skrb Senj Ana Lukanović, policijska službenica za suzbijanje maloljetničke delinkvencije PU  Ličko-senjske Božica Žubrinić, i Općinska državna odvjetnica za mladež Vera Magdić-Bižanović .

„Živim život bez nasilja“ naziv je kampanje koju su pokrenuli Ministarstvo unutarnjih poslova i Ujedinjeni narodi u RH.  „Živim život bez nasilja“ započeo je početkom studenog, a provodi se na području svih policijskih uprava u Hrvatskoj.

Na drugoj sjednici za prevenciju grada Otočca donijeli smo zaključak da se održi javna tribina u sklopu preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“ a s temom međuvršnjačko nasilje. U PP Otočac evidentirano je desetak međuvršnjčkih nasilja koji su evidentirani kao kaznena djela, koji je broj bio i 2012. Godini pa smo bili potaknuti da poduzmemo i druge mjere ali da kroz ovu javnu tribinu senzibiliziramo javnost kako bi idućih godina stvorili preduvijete i bilježili trend smanjenja nasilja, kazao je između ostalog načelnik PP Otočac Zvonko Vrban. O samom projektu govorio je zamjenik načelnika PU Ličko senjske Mladen Kranjčkević kazavši da su nositelji projekta MUP RH i UN, a partneri u provođenju aktivnosti su Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (Obiteljski centri), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo pravosuđa, Agencija za odgoj i obrazovanje te Udruge civilnog društva.

Nazočnima se obratio i zamjenik gradonačelnika Otočca Nenad Janković kazavši da sve čine kako bi nasilja bilo što manje, pogotovo među mladima, stoga je i sa ove tribine uputio poziv ako postoji nasilje, ako ga se uoči neka se prijavi.  

Cilj preventivnih aktivnosti je senzibiliziranje javnosti na problem nasilja te poticanje građana, a posebno žrtava na prijavljivanje obiteljskog nasilja. Istaknuto je da je nasilje u obitelji svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja. Njegovi uzroci su različiti, a kreću se od utjecaja tradicije i stereotipa, patrijarhalnog odgoja, kulturoloških različitosti u shvaćanju uloge žene u obitelji i društvu te samih individualnih karakteristika žrtve i počinitelja.

Ravnateljica Obiteljskog centra Ličko-senjske županije Suzana Svetić, govorila je o „Međuvršnjačkom nasilju – što znam i što mogu“ o uvjerenjima koja imamo vezano uz nasilje, a neka od tih lažnih uvjerenja su da nasilje u obitelji i među bračnim partnerima je njihova privatna stvar, te da je čestina nasilja u obitelji pretjerano naglašena i da to i nije tako veliki problem. Bilo je govora o žrtvama obiteljskog nasilja s naglaskom na tipične posljedice dugotrajne izloženosti nasilja u obitelji, kao što su poteškoće u regulaciji osjećaja i teška emocionalna stanja, izmijenjena sposobnost za odnose i razvijanje određene patološke povezanosti žrtve s nasilnikom, narušen osjećaj osobnog identiteta, slike o sebi i drugima i ponovna viktimacija žrtve.

Policijska službenica za suzbijanje maloljetničke delinkvencije PU  Ličko-senjske Božica Žubrinić istaknuta je uloga policije u obiteljskom nasilju, kao i moralnu obvezu svakog pojedinca u društvu prijaviti nasilje u obitelji ako su za njega saznali ili bili prisutni, dok je zakonska obveza zdravstvenih djelatnika, djelatnika socijalne skrbi, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova ukoliko su za nasilje u obitelji saznali u obavljanju svoje djelatnosti isto  prijaviti  policiji ili državnom odvjetništvu. Ukoliko prisutni poznaju osobu koja je zlostavljana, da ju potaknu da se s povjerenjem obrati policiji za pomoć gdje će tu pomoć i dobiti budući da policija ima stručne resurse sa policijskim službenicima koji su posebno educirani za rad sa žrtvama nasilja u obitelji.

Općinska državna odvjetnica u Gospiću Vera Magdić- Bižanović upoznala prisutne sa ulogom državnog odvjetnika u procesuiranju kaznenih djela nasilja, uputivši poruku da treba budemo tolerantni, poštujemo druge, organizirajmo radionice socijalnih vještina radi rješavanja konflikata i problema, te da ne činimo kaznena djela  jer svi želimo živjeti bez nasilja.

Dražen Prša