Dosadašnji dio godine imao je vrlo povoljnu hidrološku situaciju. Izostalo je dugo i sušno ljeto kada je prijašnjih godina veći dio Like bio bez oborina pa se iz kaptaža gotovo vadila „zadnja kap vode“. Zbog ove rano-jesenske suše problemi u vodo-opskrbi su posebno izraženi na području Brinja. Pojasnila nam je to direktorica poduzeća „Vodovod“ d.o.o. iz Brinja Ruža Blažanin.

-Na našem širem području veći problemi s vodo opskrbom potrošača nastali su zadnjih dana. Suša je unatrag nekoliko  tjedana neprekidno trajala pa glavni izvor Žižić sada radi na pola kapaciteta. Slično je i sa ostalim izvorištima na širem području Općine Brinje. I ta vrela jedva funkcioniraju. Osim ovog problema, prošloga tjedna imali smo puknuće glavnog cjevovoda , ali su naše ekipe taj kvar ubrzo sanirale, rekla nam je direktorica Vodovoda Ruža Blažanin.

Vremenske prognoze su do konca tjedna optimistične po pitanju oborina. Treba vjerovati da će tako i biti jer bi se u protivnom Brinju pridružila mnogi dijelovi Like čije su kaptaže pri koncu izdašnosti.

M.S.