Župan ličko-senjski dr. Darko Milinović sukladno zakonskim ovlastima proglasit će elementarnu nepogodu za područje Kosinja i Kosinjske doline nakon stvaranja uvjeta za utvrđivanje štete

1
Ilustracija

Dr.Darko Milinović, ličko-senjski župan dnevno prati stanje na području Kosinja i Kosinjske doline te je u stalnom kontaktu sa Stožerom civilne zaštite Općine Perušić i načelnikom Općine  Ivicom Turićem.

Zbog stanja poplave na terenu uzrokovane izlijevanjem korita rijeke Like uslijed dugotrajnih oborina, za navedeno područje Župan Ličko-senjske županije sukladno Zakonu o zaštiti  od elementarnih nepogoda proglasiti će elementarnu nepogodu.

Oglas

Odluku  o proglašenju elementarne nepogode će donijeti po  stvaranju uvjeta za izlazak Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koje je dužno odmah, a najkasnije u roku od  8 dana od proglašenja obići kućanstva, popisati materijalne štete na infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima i poljoprivrednim površinama te podnijeti   izvješće o elementarnoj nepogodi Državnom, županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.

KABINET ŽUPANA