Župan Darko Milinović, kako je jučer i najavio u medijima, nakon promjene dijela proračuna koje je htio amandmanima staviti na zadnjoj sjednici Županijske skupštine, sada je uvrstio u proračun. 

Tako dijelom izmijenjen proračun poslao je u proceduru i pozvao predsjednika  Županijske skupštine Marijana Kustića da sazove sjednicu Županijske skupštine. 

L.O.