Župan Milinović održao sastanak sa proračunskim korisnicima

Župan ličko-senjski dr. Darko Milinović sa suradnicama održao je danas radni sastanak sa ravnateljima i šefovima računovodstva osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova i Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije. Tema sastanka bila je izrada prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2019.-2021.godine i rebalans proračuna za 2018.godinu.
Kako proračun Ličko-senjske županije sadržava financijske planove svih proračunskih korisnika Ličko-senjske županije svrha je ovog radnog sastanka između ostalog usklađivanje financijskih planova prvenstveno u dijelu koji se odnosi na financiranje decentriliziranih funkcija.

Kabinet župana

Nastavak ispod oglasa