Nakon posjete Osnovnoj školi Kralja Tomislava i Doma za starije i nemoćne osobe na Udbini župan dr. Darko Milinović posjetio je i Osnovnu školu Donji Lapac gdje je održao sastanak sa Markom Matićem, ravnateljem te članovima Školskog odbora i djelatnicima škole koji su upoznali župana sa radom škole, planovima i potrebama za daljnja ulaganja. Izrazili su potrebu za dodatnim uređenjem sportske dvorane pri čemu je postignut dogovor oko realizacije istoga. Župan je naglasio da će voditi brigu kao i do sada, ne samo o ovoj nego i o ostalim škola kojima je županija osnivač u skladu sa proračunskim mogućnostima županije.

L.O./Licko-senjska.hr