Župan dr. Darko Milinović sa suradnicima posjetio je danas ustanove na području Novalje, kojima je Ličko-senjska županija osnivač.

Na sastanku u Domu zdravlja ravnateljica Katarina Tamarut  i članovi Upravnog vijeća upoznali su župana sa poslovanjem, potrebama i planovima oko daljnjih ulaganja.  S ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite na području Novalje župan je istaknuo da će Ličko-senjska županija i dalje biti partner Domu zdravlja u realizaciji projekata.

Župan je posjetio i Ispostavu Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u Novalji gdje ga je voditelj dr. Ivan Jakopčić upoznao sa radom i aktivnostima Ispostave.

Aleksij Škunca, ravnatelj Osnovne škole  A.G.Matoš  i članovi Školskog odbora upoznali su župana da  je  u toj školi  broj učenika u porastu, te  je jedan od prioriteta  dogradnja Matične škole  s ciljem rada u jednoj smjeni. Župan je istaknuo da je upitna skora  realizacija projekata škola, ali i drugih ustanova kojima je Županija osnivač, za koje su bila planirana vlastita sredstva u Proračuna za  2019. godinu. Vjeruje da će se donošenjem Proračuna u što skorije vrijeme, planirani projekti i realizirati.

U Lučkoj upravi Novalja župan je održao sastanak sa ravnateljem Igorom Vidasom i članovima Upravnog vijeća koji su ga upoznali sa investicijama u tijeku zahvalivši se Županu i županijskim službama na izuzetno dobroj  suradnji.

L.O./LSŽ