Na povratku iz Zagreba župan Milinović svratio je na „brzinsku kavu“ u Otočac. Na kavi su pored gradonačelnika Kostelca bila i Ana Manjerović, Hermina Rznić i Emil Orešković – Ćurle. Nakon kratke kave Milinović je posjetio i braniteljsku udrugu Glavičica te tamo zatekao Zdravka Oreškovića i prijatelje koji su radili na uređenju doma. Počastio je dečke gajbom pive te nakon toga nastavio svoje dnevne aktivnosti toga dana.

L.O.