Nakon što se Ličko-senjska županija financijski konsolidirala  župan Milinović je isplatio dodatke svim djelatnicima županije u visini od 6000 kuna što se može tretirati kao 13. plaća.

Ranija praksa je bila da djelatnici plaću dobivaju oko 15-og u mjesecu, a vrlo često je županija da bi isplatila plaću morala uzimati pozajmice. Nakon konsolidacije financija plaća u županiji u posljednje dvije godine nikada nije bila poslije 3. u mjesecu.

Kako je od 2. siječnja poslove i djelatnike Ureda državne uprave preuzela županija, ovaj mjesec su i ti djelatnici dobili plaće prije uobičajenog datuma što je kod mnogih izazvalo zadovoljstvo. Tako je pored približavanja poslova države uprave stanovništvu, samim preuzimanjem poslova u županiju, vidljivo da je financijska stabilnost ostala na nivou na kom je bila i do sada.

L.O.