ZAGREB- U prostorijama Hrvatske obrtničke komore župan Milan Kolić potpisao je Ugovor u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.1.1.11 „ Obrazovanje za poduzetništvo i obrt “ za provođenje projekta „ Promocija obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko – senjskoj županiji “.

Svi projekti iz ove skupine sufinancirani su sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., kao temeljnog strukturnog instrumenta Europske unije kojim se državama članicama EU pruža potpora za ulaganje u ljudske potencijale i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Osnovni je cilj natječaja podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Kroz ovaj projekt Ličko-senjska županija želi promovirati mogućnost razvoja poduzetništva i cjeloživotnog učenja u rastu i razvoju poduzetništva. U ovaj su projekt uključeni partneri: Grad Gospić, Obrtnička komora Ličko-senjske županije, Razvojna agencija Ličko-senjske županije – (LIRA) i Udruga „Gačanka“ Otočac. Cilj projekta postiže se kroz 4 kampanje za promociju mogućnosti razvoja poduzetništva i ulogu cjeloživotnog učenja u tome, a ciljne skupine su subjekti malog gospodarstva koje čine 98% ukupnog broja poduzetnika u Ličko-senjskoj županiji. Teme su odabrane u skladu s analizom prilika u Županijskoj razvojnoj strategiji, a posebna ciljna skupina su učenici srednjih škola, kao potencijalni budući poduzetnici i njihovo uključivanje ima za cilj razvoj pozitivnog odnosa prema poduzetništvu. Stoga će se u kampanji održati sljedeći sajmovi.
Gospić – Kampanja „Tradicijski obrti u turizmu“- jednodnevni sajam te prezentacije: Tkanje i tradicijski vezovi, Tradicijski nakit, Tradicijska lička gastronomija, Tradicijsko drvodjeljstvo, Tradicijsko lončarstvo, Kovači…
Novalja – Eko proizvodnja“- jednodnevni sajam te prezentacija „Izazovi i prilike ekološke proizvodnje,
Otočac – „Budućnost obrta i poduzetništva i uloga cjeloživotnog učenja u razvoju Ličko-senjske županije“- jednodnevni sajam te natjecanje učenika srednjih škola u najboljoj poduzetničkoj ideji,
Perušić – „Zeleno gospodarstvo“ – jednodnevni sajam, prezentacija „Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije“, prezentacija električnog automobila.
Vrijednost bespovratnih sredstava za potporu navedenih projekata je 280.509 kuna.

L. O.