Županiji odobrena sredstva za prehranu 254 djece

U srpnju ove godine  Ličko-senjska županija prijavila se  na natječaj Ministarstvu socijalne politike i mladih za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.  Županiji su za projekt „Naša djeca, naša budućnost“  u školskoj godini 2016./2017. odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 441.238,50 kn iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Ovaj humani projekt  za cilj ima ublažavanje dječjeg siromaštva, pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama.

Tako će se kroz ovaj Projekt  osigurati prehrana za 254 učenika iz socijalno ugroženih obitelji u sedam osnovnih škola s prostora Ličko-senjske županije: OŠ „Luka Perković“ Brinje, OŠ Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj, OŠ Perušić, OŠ „Kralj Tomislav“ Udbina i OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Senj. Učenicima će se omogućiti prehrana u školama koje imaju školsku kuhinju. U dvjema školama gdje ne postoji organizirana prehrana djece kao i  dostava obroka  (OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj i OŠ Lovinac) organizirat će se dostava obroka. Ovo je još jedan iskorak načinjen u smislu povećanja standarda djece i  osiguravanja kvalitetne prehrane za djecu iz siromašnijih obitelji.

H.J.