Na danas održanoj Županijskoj skupštini nalazila ise točka prijedloga imenovanja novog direktora Lika cesta.  Bez obzira na to što Županijska skupština ne odlučuje o direktoru Lika cesta, župan Milinović je to ipak stavio na Županijsku skupštinu kako bi proces bio transparentniji.  Milinović je predložio Županijskoj  skupštini imenovanje Pavla Pavelića za novog predsjednika Uprave Lika cesta. Procedura je sljedeća; Županijska skupština predlaže Skupštini društva Lika cesta članove Uprave, a Skupština društva to može i ne mora prihvatiti.

Prije godine i pol dana Županijska skupština je predložila Josu Vrkljana, ali Skupština društva koju zapravo čini  župan Milinović, koji o tome i odlučuje, to nije prihvatila i tada je za direktora  imenovan Milan Kolić te kao drugi član uprave Ivan Kotvica. Budući da je Županijska skupština prihvatila Milinovićev prijedlog ne očekuju se neka iznenađenja na samoj Skupštini društva gdje Županija zapravo odlučuje preko  župana Milinovića.  No uvijek postoji mogućnost da se na samoj Skupštini društva  pojavi  i neki od drugih prijedloga sa strane malih dioničara. Cijela situacija će biti jasna u srijedu kada je zakazana Skupština društva Lika cesta.

L.O.