Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja

0

U Srednjoj školi Otočac, 5. ožujka 2011. godine, s početkom u 10.00 sati održano je županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Gospićko-senjske biskupije koje vode vjeroučitelji Ana Biondić za osnovne škole i Dario Košćak za srednje škole. Meditativno-molitveni uvod pripremili su vjeroučitelji Berislav Kostelac i Silvija Vašarević. Predavanje „Učenici u riziku i razvoj poremećaja u ponašanju u školskom okruženju“, održala je ravnateljica Obiteljskog centra Ličko-senjske županije, Senj, Juriše Orlovića 2, socijalna pedagoginja, Suzana Svetić, prof. defektolog – smjer Poremećaji u ponašanju. Predavanje je bilo iscrpno i vrlo korisno. Opći kriteriji za praćenje pojave poremećaja u ponašanju daju odgovor na pitanja o kakvoj je teškoći/problemu riječ u odnosu na sredinu, situaciju, kulturu, dob, zakonske norme, očevidnost ponašanja i utjecaj na osobu i druge pojedince/skupine.
Koncept zaštitnih i rizičnih čimbenika uključuje imenovanje zaštitnih i rizičnih čimbenika koji utječu na dijete ili mladu osobu tijekom života, a nalaze se u osobinama djeteta( genetsko nasljeđe), te u užem okruženju – u obitelji i druženju s vršnjacima i u širem – u vrtiću, školi, zajednici – socijalnom okruženju. Najčešće su u obitelji rizični čimbenici: loš obiteljski menadžment, konflikti, stavovi roditelja prema asocijalnim ponašanjima djece, stavovi roditelja prema sredstvima ovisnosti.
Delikventno ponašanje vršnjaka i njihovo korištenje sredstava ovisnosti negativno utječe na druge. Naime, u međuljudskim odnosima vrlo je važna komunikacija. To je proces u kojem ljudi utječu jedni na druge prenoseći informacije, ideje, stavove i osjećaje. U komunikaciji s djecom odrasli često koriste destruktivne poruke koje izazivaju nerazumijevanje, osjećaj odbačenosti i konflikt.

Nakon predavanja bila je korisna i živa diskusija, izmjena misli i primjera o nemogućnosti rada u razredu s djecom, ali i s roditeljima, rizičnog ponašanja.
Za rad u radionicama s roditeljima predloženo je da ih se podijeli u dvije grupe. Prva grupa ima zadatak navesti sva nedjelotvorna roditeljska ponašanja. Neka napišu kakve su posljedice takvih ponašanja i za dijete i za njih. Druga grupa neka piše koja su to djelotvorna roditeljska ponašanja. Kakva su djeca koja se tako odgajaju. Predloženo je da roditelji dopune rečenicu: Kada bih mogao birati učitelja za svoje dijete, birao bih osobu koja…

Oglas

Na kraju se predstojnik Katehetskog ureda vlč. Nikola Turkalj osvrnuo na vjeronaučnu olimpijadu. Zahvalio je ravnateljici OŠ Josipdol, Zorici Jurašić, djelatncima PŠ Oštarije na čelu s vjeroučiteljem Josipom Anušićem, koji je voditelje ove škole, za dobru organizaciju i topli doček, zahvalio je također župniku vlč. Antunu Luketiću za zauzimanje da se olimpijada održi upravo u ovoj školi i svetištu Gospe od čudesa te se aktivno uključio, dočekao i pozdravio sve natjecatelje i upoznao ih s poviješću i značenjem ovog svetišta gdje Marija Majka i danas prima svoju djecu pod svoj plašt. Podsjetio je vjeroučitelje na Godinu župne kateheze u našoj biskupiji i na njihovu obvezu da se barem jedan sat tjedno uključe u župnu katehizaciju.

Dana 9. travnja održat će se susret za prosvjetne djelatnike i odgojiteljice u vjeri na Krasnu, pa bi već sada trebalo animirati kolege u školama za ovaj skup.

/ bib /